Gerb

15 may 2017, 12:00

Cənab Prezident, Sizin diqqət və qayğınız sayənizdə Sumqayıtda böyük işlər görülür. Şəhər gözəlləşir, əhalinin rifah halı yüksəlir. Sumqayıtın inkişafı üçün gördüyünüz işlərə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.

Hörmətlə,

Həsənova İradə Cəlil qızı

Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri.