Gerb

02 iyun 2017, 23:55

Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin 2017-ci il 2 iyun

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
 
 
Tədbirlər Planı: