“Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında” Əsasnamənin və “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanlarının təsvirləri”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 25 iyun tarixli 514 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

01 iyul 2011, 23:20

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 21 dekabr tarixli 38-IVQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 1322 nömrəli Sərəncamının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında” Əsasnamənin və “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanlarının təsvirləri”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 25 iyun tarixli 514 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 6, maddə 412) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında” Əsasnamədə:

1.1. 11-ci hissədə “hərbi tədris” sözləri “xüsusi təyinatlı təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 3-cü fəslin adında “Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. 31-ci hissədə:

1.3.1. birinci abzasda “Hərbi tədris məktəbləri (HTM) və hərbi litsey kursantlarının (HDQ məktəblərindən başqa)” sözləri “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (bundan sonra - xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (XTTM) kursantlarının (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.2. üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, on dördüncü (hər iki halda), on beşinci, on altıncı, on yeddinci və on səkkizinci abzaslarda “HTM-də və hərbi litseydə” sözləri “XTTM-də” sözü ilə əvəz edilsin;

1.4. 32-ci hissədə:

1.4.1. birinci və ikinci abzaslarda “Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.2. üçüncü, beşinci və altıncı abzaslarda “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.3. yeddinci abzasda “hərbi tədris məktəbinə (hərbi litseyə)” sözləri “xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4.4. səkkizinci abzasda “Hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (hərbi litsey kursantlarından başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. 33-cü hissədə:

1.5.1. birinci abzasda “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey kursantlarının (HDQ məktəblərindən başqa)” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri kursantlarının (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.2. üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı və yeddinci abzaslarda “HTM-də və hərbi litseydə” sözləri “XTTM-də” sözü ilə əvəz edilsin; 

1.5.3. on ikinci abzasda “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.4. on dördüncü abzasda (hər iki halda), on beşinci, on altıncı, on yeddinci, on səkkizinci, on doqquzuncu və iyirmi üçüncü abzaslarda “HTM-də və hərbi litseydə” sözləri “XTTM-də” sözü ilə əvəz edilsin;

1.6. 34-cü hissədə:

1.6.1. birinci və ikinci abzaslarda “Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.2. üçüncü, beşinci və altıncı abzaslarda “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.6.3. yeddinci abzasda “hərbi tədris məktəbinə (hərbi litseyə)” sözləri “xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.4. səkkizinci abzasda “Hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (hərbi litseyin kursantlarından başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7. 35-ci hissədə:

1.7.1. birinci və ikinci abzaslarda “Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.2. üçüncü və beşinci abzaslarda “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8. 6-cı fəslin adında “Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.9. 42-ci hissənin birinci abzasında “HDQ hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.10. 43-cü hissədə:

1.10.1. birinci, ikinci, üçüncü və beşinci abzaslarda “HDQ hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.10.2. dördüncü abzasda “hərbi tədris məktəbinə” sözləri “xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.11. 44-cü hissədə:

1.11.1. birinci abzasda “HDQ hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.11.2. on ikinci abzasda “HDQ HTM” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12. 45-ci hissədə:

1.12.1. birinci, ikinci, üçüncü və altıncı abzaslarda “HDQ hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12.2. dördüncü abzasda “hərbi tədris məktəbinə” sözləri “xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.13. 47-ci hissənin iyirimi beşinci abzasında “HDQ hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.14. 49-cu hissənin səkkizinci abzasında “HDQ hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15. 53-cü hissədə:

1.15.1. üçüncü abzasda “, hərbi tədris məktəblərinin və hərbi litseyin” sözləri “və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15.2. dördüncü abzasda “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.16. 56-cı hissənin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci abzaslarında “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey” sözləri “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim formaları və fərqləndirmə nişanlarının təsvirləri”ndə:

2.1. “Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey kursantlarının geyim forması (xüsusi geyimdən başqa)” üzrə:

2.1.1. adında “Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey” sözləri “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.2. 24-cü şəkildə “HTM kursantlarının” sözləri “XTTM kursantlarının” sözləri ilə, “HTM-də və hərbi litseylərdə” sözləri “XTTM-də” akronimi ilə əvəz edilsin;

2.1.3. 25-ci şəkildə “HTM və hərbi litsey” sözləri “XTTM” akronimi ilə, “HTM-də” akronimi “XTTM-də (hərbi litseydən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.4. 27-ci şəkildə “HTM kursantlarının” sözləri “XTTM kursantlarının” sözləri ilə, “HTM-də və hərbi litseylərdə” sözləri “XTTM-də” akronimi ilə əvəz edilsin;

2.1.5. 28-ci şəkildə “HTM və hərbi litsey” sözləri “XTTM” akronimi ilə, “HTM-də” akronimi “XTTM-də (hərbi litseydən başqa)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. “HDQ hərbi tədris məktəbləri kursantlarının geyim forması (xüsusi geyimdən başqa)” üzrə:

2.2.1. adında “HDQ hərbi tədris məktəbləri” sözləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. 49-cu, 50-ci, 51-ci, 52-ci və 56-cı şəkillərdə “HDQ HTM” akronimləri “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.3. 53-cü, 54-cü, 55-ci, 57-ci və 58-ci şəkillərdə “HDQ” akronimi “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə görə fərqləndirmə nişanları”nın 67-ci şəklində “Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey” sözləri “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri” sözləri ilə, “HTM” akronimi (hər iki halda) “XTTM (hərbi litsey kursantlarından başqa)” sözləri ilə, “HDQ” akronimi “Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 iyul 2011-ci il. 

SƏNƏDLƏRFərmanlar19 mart 2018
19:20
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 6 mart tarixli 1038-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 6 mart tarixli 1038-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə mi

19 mart 2018, 19:20
SƏNƏDLƏRFərmanlar19 mart 2018
18:46
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 4 avqust tarixli 804 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:1.

19 mart 2018, 18:46
SƏNƏDLƏRSərəncamlar17 mart 2018
18:05
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası Hökuməti arasında İkitərəfli Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 4 noyabr tarixli 579 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:1.

17 mart 2018, 18:05
SƏNƏDLƏRSərəncamlar17 mart 2018
18:03
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Xorvatiya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədi ilə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 15 aprel tarixli 1174 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:1.

17 mart 2018, 18:03
SƏNƏDLƏRSərəncamlar17 mart 2018
18:02
Lənkəran rayonunda xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Ölkəmizdə xalça və xalça məmulatlarının istehsalını, ixracını, onların ölkə daxilində və xarici bazarlarda satışının təşkilini, xalça və xalça məmulatlarının istehsalında yeni texnologiyaların tətbiqini, bu sahədə maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istif

17 mart 2018, 18:02