Gerb

11 oktyabr 2013, 15:30

Möhtərəm İlham Heydər oğlu,

Sizin üçüncü müddətə ali dövlət vəzifəsinə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə mənim ən səmimi təbriklərimi qəbul edin.

Uzun illər boyu Siz haqlı olaraq, həm Azərbaycan Respublikasının tanınmış lideri, həm də dünya siyasətinin də ən parlaq simalarından birisiniz, ən mühüm və regional dünya problemlərinin həllində Sizin rəyiniz və mövqeyiniz dəfələrlə həlledici rol oynamışdır. Sizin keçdiyiniz zəngin həyat yolu öz ölkənizə hədsiz sevgi və sədaqət, yüksək peşəkarlıq, daimi vəzifə borcu hissi, məqsədyönlülük və müdriklik, ən mürəkkəb məsələləri həll etməyi, daim öz xalqının rifahı naminə xidmət etməyi bacarmaq nümunəsidir.

İcazə verin, Sizə ən böyük uğurlar, yüksək dövləti işlərinizdə yeni nailiyyətlər arzulayım.

Sizə və xanımınız Mehriban Arif qızına cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq diləyirəm.

Hörmətlə,

Tatyana Anodina
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri