18 fevral 2017, 13:10

Pəri Hüseynovadan, Tovuz, Azərbaycan

Möhtərəm cənab Prezident,

Siz böyük siyasi xadimsiniz. Sizin həm daxili, həm də xarici siyasətinizin Azərbaycana qazandırdığı uğurlar məni çox sevindirir. Bir ana kimi hər gün Allaha dua edirəm ki, Sizi pənahında saxlasın, bədnəzərdən qorusun, Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı qismət etsin.

Hörmətli cənab Prezident, inanıram ki, Siz rəhbərliyiniz ilə torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək. Haqq işi əyilsə də, sınmaz.

Hörmətlə,

Hüseynova Pəri. 

Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonu.