Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair 2017–2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı

30 mart 2017, 20:20


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir

Tədbirlər Planı: