11 may 2017, 20:00

Süsənbər Məmmədovadan, Sumqayıt, Azərbaycan

Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev,

Sizin Sumqayıt şəhərinə olan diqqət və qayğınız bizi çox sevindirir. Şəhərimizin sakinləri bu diqqətinizə görə Sizə dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər.

Cənab Prezident, şəxsən mən Sizi daim dəstəkləyirəm, Sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.

Hörmətlə,

Məmmədova Süsənbər Misir qızı.

Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri.