VİDEOLAR

Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusunun açılışında İlham Əliyevin nitqi