13 sentyabr 2017, 11:45

Məmməd Ağayevdən, Moskva, Rusiya

Hörmətli cənab Prezident.

Məni “Dostluq” ordeni ilə təltif etdiyinizə görə qürur duyuram. Azərbaycanın yüksək dövlət təltifinə layiq görülməyim mənim üçün çox böyük şərəfdir. Bu, Azərbaycan ilə Rusiyanın mədəni əlaqələrinin qiymətləndirilməsi və tanınması, bizim ortaq mədəni kodumuzun yaradılması deməkdir.

Xahiş edirəm, səmimi təşəkkürümü qəbul edin. Şəxsən Sizə, ailənizə və bütün Azərbaycan xalqına cansağlığı və firavanlıq arzu edirəm.

Hörmətlə,

 

Məmməd Ağayev,

Moskva Akademik Satira Teatrının direktoru

Rusiya Federasiyasının Moskva şəhəri