18 iyul 2011, 12:30

Quliyev Bəndalı və başqalarından, Füzuli, Azərbaycan

Möhtərəm Prezident!

Bu günlərdə - iyulun 13-də verdiyiniz sərəncamla Füzuli rayonunun səkkiz kəndini birləşdirən yolun abadlaşdırılması üçün 7 milyon manat vəsait ayırmağınız bizim üçün çox sevindirici bir xəbər oldu və Sizin Qarabağı, xüsusilə bizim Füzuli rayonunu həmişə diqqət mərkəzində saxladığınızı bir daha təsdiq etdi. Yol həyat və mədəniyyət deməkdir, inkişaf deməkdir. Biz inanırıq ki, bu yollar Füzulini tezliklə Şuşaya və digər rayonlarımıza aparan geniş yollara qovuşduracaqdır. Sizin rəhbərliyinizlə Qarabağ düyünü tezliklə çözüləcək, hamımız tezliklə doğma el-obamıza qayıdacağıq.

İndi rayon mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən Horadiz şəhəri tanınmaz dərəcədə dəyişmiş, çox abad və gözəl məkana çevrilmişdir. Rayonun digər kənd və qəsəbələri də gündən-günə abadlaşır, yeni məktəblər tikilir, xüsusilə Qayıdış qəsəbəsində həyat sürətlə canlanır, insanlar öz güzəranlarını qururlar.

Biz inanırıq ki, tezliklə işğal olunmuş bütün ərazilərimiz geri qayıdacaq və bu abadlıq, quruculuq işləri Qarabağın hər bir şəhərində, hər bir qəsəbə və kəndində davam etdiriləcəkdir. Bütün bunlara görə Sizə ürəkdən təşəkkür edir və Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmaqda, xalqımızın arzularını həqiqətə çevirməkdə Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.

Ulu Tanrı köməyiniz olsun.

Dərin hörmətlə,
Quliyev Bəndalı, Əliyev Zakir, Əkbərova Səmərqə, Əliyeva Gövhər və başqaları: Cəmi - 22 imza.

Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu