25 oktyabr 2011, 16:00

Hakan Şəndən, Ankara, Türkiyə

Cənab Prezident,

Azərbaycan dövlətinin Türkiyəyə - zəlzələ bölgəsinə dərhal kömək göndərməsi bu iki ölkənin qardaş olduğunu bir daha təsdiq etdi. Türkiyənin arxasında hər zaman belə bir qardaş ölkənin durduğunu bilmək qürur doğurur. Bu, bütün millətlərinin bu qardaşlığı dərk etməsinə də böyük təsir göstərmiş, heç bir iki dövlətin bizim kimi bir dövlət ola bilməyəcəyini bir daha sübut etmişdir. Türkiyə vətəndaşlarına göstərdiyiniz köməyə görə zəlzələdən zərər çəkənlər, ölkəm, onun vətəndaşları və şəxsən öz adımdan təşəkkürlərimi bildirirəm.

Hörmətlə,

Hakan Şən
Türkiyə Respublikası, Ankara şəhəri.