VİDEOLAR

İlham Əliyevin və Georgi Pırvanovun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə danışıqları olmuşdur