ŞƏKİLLƏR

Georgi Pırvanovun və İlham Əliyevin ali ordenlərlə təltif olunma mərasimi keçirilmişdir